Gaja. Naujos Žemės kūrimas, 120×80

Turiu prisipažinti vieną dalyką. Jau kuris laikas gyvenu naujoje realybėje. Jaučiu tai taip aiškiai ir stipriai, kaip bet kurį kitą pojūtį – karštį, šaltį, džiaugsmą… Joje laiko ir erdvės talpumo samprata yra kitokia. Joje mintys manifestuojasi ir realizuojasi akimirksniu. Joje jaučiuosi Vedama ir lydima, kaip dar niekad iki šiol. Čia kasdienis Visatos sinchronas, ženklai ir pasikartojimai – nebe retas atsitikimas, o kone kasdienybė.

Ir toje naujoje realybėje gimsta visai kitokie paveikslai. Ir gimsta jie dar kitaip nei anksčiau. Lengviau, greičiau, tarsi patys labai aiškiai žinotų, kokie jie nori būti.

Taip pas mane į paveikslą atėjo deivė GAJA – Motinos Žemės įkūnyjimas. Mūsų mylinti Kūrėja. Mūsų mylima Gamta. Ir atėjo ji praktiškai iš karto – antrame dažų sluoksnyje, kur nieko išskyrus spalvines dėmes ir reljefo kūrimą būti neturėjo. Bet ji labai aiškiai čia norėjo būti. Nieko keisto – moteris, kurios užsakymu šis paveikslas buvo tapomas, yra gamtai ir jos formoms itin artima. Gyvena su ja sakraliame ryšyje. Todėl, kai iš Srauto per mane turėjo ateiti kažkas, kas atspindi ją ir jai rezonuoja – atėjo Gaja. Visu savo kosminiu didingumu ir gražumu.

Apie ką šis kosminis paveikslas? Mane pačią nustebino jo globalumas, jo kosminiai maštabai, tarsi jau būtų atėjęs laikas keisti fokusą iš mažų asmeninių dalykų į didelius, liečiančius visą mūsų planetą, visą Visatą, kuri šiuo metu pereina į kitą, naują realybę. Paveiksle Gaja savo plaukų sruogomis, sudėliotomis iš upių, jūrų, žaliuojančių pakrančių ir snaigėmis nubarstytų krantų, tarsi švelniomis rankomis laiko ir saugo mūsų Žydrąją planetą, besisukančią tarp kitų žvaigždžių Kosmose.

Anot graikų mito, Deivė Gaja pagimdė kelis vaikus – tarp jų ir sūnų Uraną (Dangus), kuris pradėjo lyti. Ir tuomet gimė upės, jūros, kalnai ir žemynai… O man tas simbolinis lietus betapant pasipylė pačiai netikėtai. Tik po to, perskaičiusi mitą, supratau, kodėl jo čia reikėjo ir kodėl savo deivei intuityviai parinkau žaliai žydras spalvas.

Šis paveikslas šlovina moterišką sakralų intuityvumą, pasitikėjimą Vedimu. Todėl Žemės perkūrimo procesui Gajai nereikia nei plano, nei kontrolės. Jos akys ramiai užmerktos, o lūpos lengvai šypsosi – ji žino, kad viskas yra ir bus taip, kaip turi būti… Tik šviesos, kūrybos energijos pulsavimas žybsi jos kaktoje, gerklėje ir širdyje – ten, kur užgimsta mintys, žodžiai bei jausmai… Taip vyksta Kūryba iš Meilės.

Labai svarbus paveikslo momentas – gyvybės gėlės (flower of life) simbolinis fragmentas, kuris ne tik kaip besikuriantis tinklelis supa Žemės gaublį, bet ir pasikartoja Gajos veide, plaukuose ir kitur. Tai viso, kas gyva vizualinė išraiška per sakralinę geometriją. Šis tinklelis supa mūsų Žemę – lyg saugantis, transformuotis ir į naują sąmoningumo etapą padedantis pereiti glėbys. Todėl ir pati Gaja pasidabinusi lyg jaunoji – su nuometu, puoštu snaigėmis, o gal perlais… Ji pasiruošusi naujai iniciacijai, kuri jau vyksta…

Viena pagrindinių paveikslo nešamų žinučių – mes saugūs Kūrėjos glėbyje. Tereikia priimti, pasitikėti, vertinti, saugoti ir branginti tai, kas taip dosniai, be atvangos jau daugybę amžių mums yra duodama. Gaja kviečia sustoti ir atsisukti į Gamtą – į jos didybę, į jos kūrybingumą, su kuriuo sukurta viskas gamtoje, į jos gebėjimą atsikurti, į jos nesibaigiantį cikliškumą, į jos beprotišką grožį. Tai Rojus žemėje. Ypač tada, kai jį patys kuriame savo širdyse ir saugome tai, kas aplinkui. Gamta be mūsų gali išgyventi, o mes be jos?…

Kita žinutė – visi mes esame kūrėjai. Gyvybės gėlelės simbolis gyvena kiekvieno iš mūsų širdyje, nes to mes ir atėjome – kurti savo gyvenimą, patirti Kūrėją per savo fizinę formą, būti begalinio Kosmoso dalimi…

Paveikslas yra itin didelis, daugiasluoksnis, jame daug reljefinių užrašų, kuriuos galima atrasti ir apčiuopti pirštais gyvai, kartu iš arti įžiūrint upes, jūras, banguotą ir akmenuotą krantą, debesis, žemynus – visą tą tobulai gražią Žemę – tiek iš tolimos, kosminės perspektyvos, tiek ir iš arti. Todėl detales kviečiu apžiūrėti nuotrauką gerokai prisiartinus – tai leis labiau panirti į jo energijas ir kosminį, sakralų kūrybos bei transformacijos ritualą…

Tesipildo visos šios programos kiekvienam, kuriam to reikia.

Su meile,

Aurelija Sielos namai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s